24.2 C
Bratislava
sobota, 22 júna, 2024
spot_img

NAUČIA ICH ROZUMIEŤ PENIAZOM. TRETINA ŽIAKOV BY SA MALA ZAPOJIŤ DO PROGRAMU FINANČNEJ KULTÚRY

Na školách prebieha podľa mnohých riaditeľov škôl reforma zdola. Nezisková organizácia FinQ Centrum, ktorá je spoločnou iniciatívou Nadácie Národnej banky Slovenska a Nadácie Slovenskej sporiteľne, zvyšuje úroveň finančnej gramotnosti žiakov základných a stredných škôl. O aktivitách centra sme sa rozprávali s jeho riaditeľkou Danicou Lacovou.

Čo je ambíciou FinQ Centra v oblasti zlepšovania finančnej gramotnosti detí?

Mierne vás opravím. Hovoríme skôr o finančnej kultúre, než o finančnej gramotnosti. Neriešime totiž len poznatky a izolované fakty, ale ide nám o rozvoj kompetencií a kontextového myslenia.

Chcene prejsť od učenia sa naspamäť a od reprodukcie poučiek k analýze, syntéze a kritickému mysleniu. Žiaci by mali vedieť zaujať postoj k sebe a spoločnosti. Mať názor, vedieť ho vyargumentovať, obhájiť, čítať s porozumením a zaujať stanovisko.

Motivácia pre učiteľov

Koľko žiakov je dnes do programu zapojených?

V pilotnom testovaní, ktoré prebehlo v rokoch 2019 až 2021, bolo zapojených 25 škôl. Aktuálne je to 62 škôl. Postupne sa nám však prihlasujú ďalšie. Aktuálne evidujeme záujem ďalších viac ako 90 škôl. Naším cieľom je mať v roku 2025/26 vyškolených 200-tisíc detí, čo je jedna tretina žiačok a žiakov základných a stredných škôl.

To je celkom vysoká ambícia.

Áno, je, ale verím, že máme na to ju zvládnuť.

Ako sa na ňu pripravujú učitelia?

Pedagógov pripravujeme zhruba rok. Začíname metodickými dňami pre riaditeľov škôl, nasleduje e-learning pre učiteľov, ktorý trvá tri-štyri mesiace a niekoľko dní je vyčlenených aj na prezenčné vzdelávanie.

Učitelia majú následne obhajobu pred komisiou. V prípade úspešného absolvovania získajú nárok na príplatok k platu vo výške troch percent zo mzdy. Tie sa hradia z rozpočtu Ministerstva školstva SR.

Školákom nepribudne ďalší predmet

Môžete nám opísať, ako bude vyzerať výučba žiakov?

Deti absolvujú vstupnú diagnostiku vo forme testov, ktoré nám ukážu, ako na tom dieťa je. Úrovne máme odstupňované rovnako ako pri cudzích jazykoch, teda od A1 do B2. Na jar prebieha priebežné testovanie a na konci roka záverečné testovanie. Výsledky vzdelávania sú tak merateľné a vidíme, ako dieťa napreduje.

Z čoho pozostáva samotná výučba?

Náš program sa od ostatných líši tým, že nezvyšuje doterajší počet vyučovacích hodín ani učebný obsah, učí sa prierezovo na všetkých predmetoch. Učiteľ zaraďuje do výučby témy, ktoré považuje za podstatné pre zvyšovanie finančnej kultúry.

Program FinQ rozvíja kľúčové kompetencie v kontexte finančnej kultúry a zároveň je v súlade s medzinárodnými referenčnými rámcami, ako je napr. Rámec OECD. Na jeho základe je koncipované medzinárodné testovanie PISA 15+, takže žiačky a žiaci v našom programe budú pripravení pre praktický život v 21. storočí.

Fiktívne hokejové kluby aj praktické životné otázky

Ako konkrétne vyzerá, keď sú financie včlenené do iných predmetov?

Na predmete Slovenský jazyk a literatúra sa napríklad preberá literárne dielo, v ktorom hlavná protagonistka nepozná rozdiel medzi slovami požičať a požičať si. Začína mať preto ekonomické problémy, dostáva sa do dlhovej pasce a končí tragicky. Učiteľ sa so žiakmi zamýšľa nad chybami, ktoré hrdinku priviedli ku krachu a spolu diskutujú, ako sa im vyhnúť.

Na dejepise sa zas preberá história peňazí, na geografii sú to výmenné kurzy, na výtvarnej výchove sa môžu kresliť rôzne druhy bankoviek.

Na hodinách telesnej výchovy dokonca niektorí učitelia riešia investovanie napríklad do hokejových klubov. Fiktívne kluby draftujú a vymieňajú si hráčov. Majú príjmy, výnosy a zisk.

Preberajú sa však aj neinvestičné témy, napríklad spotreba vody a energií alebo riešenie parkovacej politiky. Rieši sa postoj k sebe a spoločnosti, vzťah ceny a hodnoty, otázky spojené s korupciou.

Na základe čoho ste zostavili učebné osnovy?

Ide o know-how spoločnosti Eduawen Europe, ktorá sa zaoberá najnovšími vzdelávacími a pedagogickými procesmi. Dostávame často otázky, či bol program prevzatý z inej krajiny, no je to výlučne naše slovenské know-how.

Program je dokonca tento rok navrhnutý na cenu UNESCO za rozvoj učiteľskej profesie. Dnes sa zameriavame len na školy, no metodika sa dá rozšíriť aj na iné cieľové skupiny, napríklad marginalizované komunity alebo seniorov.

Zmena zdola

Zdá sa, že agendu, ktorou by sa malo prioritne zaoberať ministerstvo školstva, preberá súkromný a neziskový sektor. Je to naozaj tak?

Tento dojem nie je ďaleko od pravdy. Skutočnosť je taká, že s rôznymi aktivitami a iniciatívami prichádzajú rôzne entity, či už zo súkromného sektora alebo tretieho sektora. Chýbajú však synergie. My sme preto v nadácii k tomu pristúpili komplexne. Naši experti spracovali kvalitnú analýzu finančného vzdelávania na Slovensku. Na základe záverov sme postavili program FinQ.

Chceme prispieť k zásadnej kvalitatívnej zmene. Zo škôl máme spätnú väzbu, že sme začali reformu zdola. Mnohí pedagógovia si zmenu predstavujú práve takto.

Výučba akčného prístupu umožní podľa nich žiačkam a žiakom rozvíjať systémové myslenie v rôznorodých kontextoch a podporí proaktívny prístup žiaka. Riaditelia nám dokonca hlásia dopyty rodičov na to, či škola je vo FinQ, čo zohľadňujú pri rozhodnutí, či dieťa do školy umiestnia alebo nie. 

Kto to zaplatí?

Ako je program financovaný?

FinQ Centrum financujú jedna k jednej Nadácia Slovenskej sporiteľne a Nadácia Národnej banky Slovenska.

Aký je váš ročný rozpočet?

To závisí od počtu zapojených škôl. Tento rok je to viac ako pol milióna eur. Za tie školám poskytujeme know-how vrátene zaškolenia učiteľov a celkovej koordinačnej a metodickej podpory.

V rámci programu sú žiačkam a žiakom poskytnuté didaktické pomôcky Moje Portfólio FinQ, čo je niečo medzi učebnicou a pracovným zošitom. Pre učiteľov a zriaďovateľov je k dispozícii elektronická platforma EduQ, ktorá spracováva dáta z testovania či výskumov. Dovedna táto časť rozpočtu vychádza 60 eur na žiaka na štyri roky.

Tieto náklady si prepláca škola?

Áno, no snažíme sa intenzívne komunikovať so zriaďovateľmi, aby podporili svoje školy a poskytli im príspevok. Potrebujeme finančnú pomoc aj na úrovni štátu. Snažíme sa o zdroje z Plánu obnovy. Ďalšou možnosťou sú fondy na európskej úrovni. Chceme toho priniesť deťom čo najviac, ale na všetko kapacity nemáme.

Zdroj: https://www.forbes.sk/naucia-ich-rozumiet-peniazom-tretina-ziakov-by-sa-mala-zapojit-do-programu-financnej-kultury/

Related Articles

Stay Connected

22,315FanúšikoviaLike
2,507SledovateliaSledovať
21,800OdberateliaZdielať
- Advertisement -spot_img

Najnovšie články