18 C
Bratislava
nedeľa, 28 mája, 2023

NEVYŽIADENÉ TELEFONÁTY A E-MAILY: AKO SA ICH ZBAVIŤ

Aj vy neznášate hovory z neznámych čísel, z ktorých sa vykľuje telemarketing? E-mailové ponuky zase zneprehľadňujú doručenú poštu a niekedy im skrátka nedokážete odolať, hoci sú nad rámec vášho rozpočtu. Kedy sa voči predajcom môžete dovolávať porušenia zákona?

Priamy marketing v telefonickej forme býva pomerne účinnou predajnou stratégiou; ani ten najasertívnejší človek totiž nemusí vždy včas rozoznať, o čo volajúcemu ide. Ak sa v slabej chvíľke necháte zatiahnuť do konverzácie, zväčša to neznamená len stratu drahocenného času, ale tiež stres spojený so zvýšeným úsilím o slušné ukončenie hovoru. Čo predajcom hrozí, ak pravidlá nevyžiadaných ponúk porušia a ako vyriešiť, ak ste im „sadli na lep“ a kúpili ste niečo, čo vlastne nechcete? 

Kedy vás predajca môže kontaktovať s obchodnou ponukou

Od 1. februára tohto roka nadobudli účinnosť nové pravidlá priameho marketingu. Spotrebiteľom mali život pôvodne zjednodušiť; v skutočnosti však pomerne významne uľahčili realizáciu nevyžiadaných hovorov.

1) Oslovovanie s nevyžiadanými ponukami inými formami, než telefonátmi 

Ak vás chce predajca kontaktovať s ponukou tovarov alebo služieb formou automatického volacieho a komunikačného systému bez ľudského zásahu, telefaxu, elektronickej pošty a služby krátkych správ, musíte s tým vopredsúhlasiť. Váš súhlas musí byť jednoznačný a informovaný. V čase jeho získavania vám navyše musí obchodník oznámiť, ako ho možno odvolať. 

Typicky sa súhlas udeľuje zaškrtnutím políčka pri nákupe v rôznych e-shopoch. Ak obsah súhlasu podrobne neskúmate (spravidla to nerobí takmer nikto), dajte si záležať aspoň na tom, aby ste v snahe urýchliť objednávku nezaklikli aj políčka, ktoré nemusíte. Patrí k nim práve označenie súhlasu s používaním osobných údajov na marketingové účely. 

Váš predchádzajúci súhlas so zasielaním e-mailov za účelom priameho marketingu nepotrebuje:

– osoba, ktorá propaguje tovary a služby podobné tým, ktoré ste si od nej už zakúpili, ak váš e-mail získala v súvislosti s uvedenou kúpou alebo

– osoba, ktorá vás za účelom priameho marketingu kontaktuje na e-mailovej adrese, ktorú ste zverejnili v súvislosti s vaším podnikaním.

2) Oslovovanie s nevyžiadanými ponukami formou telefonátov 

Nutnosť osobitného vyžiadania predchádzajúceho súhlasu však (na rozdiel od právnej úpravy účinnej do 31. 1. 2022) neplatí prevolanie. Právna úprava v súvislosti s volaním spája len tzv. námietku volania (spočívajúcu zrejme s vyjadrením nesúhlasu s telefonátom). Ak by sme brali do úvahy len znenie slovenského zákona o elektronických komunikáciách, boli by možnosti telemarketingu upravené významne v neprospech spotrebiteľov a do značnej miery aj v rozpore s legislatívou EÚ (najmä s GDPR). 

Situácia by mala byť čiastočne skorigovaná 1. novembra 2022. V tento deň totiž nadobudne účinnosť novela, na základe ktorej bude Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb povinný prevádzkovať zoznam telefónnych čísel, ktorých užívatelia vyjadrili nesúhlas s tým, aby boli telefonicky kontaktovaní za účelom priameho marketingu (niekedy označovaný ako tzv. Robinsonov zoznam). Tento bude dostupný prostredníctvom webových stránok úradu. 

Ak vaše telefónne číslo zapíšete do uvedeného zoznamu, nebude vám môcť volať nikto, kto by vám chcel prezentovať svoje produkty či služby. Aj pri zápise do zoznamu však platí výnimka, v zmysle ktorej vás môže kontaktovať:

– osoba, ktorá propaguje vlastné tovary a služby podobné tým, ktoré ste si od nej už zakúpili, ak kontaktné údaje získala v súvislosti s uvedenou kúpou alebo

– osoba, s ktorou ste v zmluvnom vzťahu alebo

– osoba, od ktorej ste si ponuku sami vopred preukázateľne vyžiadali. 

Zoznam bude aktualizovaný dvakrát za mesiac. Účinky zákazu volania nastanú buď 1. alebo 16. deň v mesiaci – podľa toho, ktorý deň nasleduje po zápise čísla do zoznamu skôr. Žiadosť o zápis čísla do zoznamu nebude spoplatnená. Evidencia v zozname vám nebude brániť, aby ste svoj názor zmenili a niektorým predajcom súhlas s volaním za účelom priameho marketingu udelili. V prípade, že na základe vášho súhlasu dôjde k výmazu čísla zo zoznamu, môžete ho do zoznamu opäť bezplatne zapísať.

Každý predajca, ktorý vám bude chcieť zavolať s „výhodnou“ ponukou, bude musieť overiť, či vaše telefónne číslo nie je zapísané v zozname. Od využívania telemarketingu má predajcov odradiť aj skutočnosť, že za overovanie čísel im bude úrad účtovať aj poplatok. 

Pre marketingové volania navyše môžu byť používané len čísla s prefixom 888. Ak teda na displeji telefónu uvidíte číslo začínajúce uvedenými číslicami a ponuku si nechcete vypočuť, môžete sa rozhodnúť nezdvihnúť bez obáv, že zmeškáte iný dôležitý hovor. Obchodník však nemá povinnosť používať číslo s predmetným prefixom, ak na hovor využíva kontakt, ktorý ste zverejnili ako podnikajúca fyzická osoba. 

Súhlas s priamym marketingom môžete kedykoľvek vziať späť

Svoj súhlas s kontaktovaním vašej osoby za účelom prezentácie nevyžiadaných obchodných ponúk môžete kedykoľvek odvolať, a to bez ohľadu na to, v akej forme ste ho poskytli. To, že odvolanie vášho súhlasu berie predajca na vedomie, vám musí byť aj výslovne potvrdené. 

Čo ak vás predajca obťažuje nevyžiadaný ponukami v rozpore so zákonom

V prípade, že sa podnikateľ dopustí deliktu spočívajúcom v porušení zákazov stanovených v súvislosti s nevyžiadanými obchodnými ponukami, môže mu úrad uložiť pokutu v rozmedzí od 200 Eur až do 5 % z obratu za predchádzajúce účtovné obdobie. Obratom sa pre účely stanovenia limitácie pokuty rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru alebo služieb bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta finančná pomoc poskytnutá podnikateľovi.

Ako postupovať, ak chcete zrušiť zmluvu uzatvorenú cez telefón či e-mail

Aj zmluva uzatvorená formou telefonickej či e-mailovej komunikácie sa považuje za uzatvorenú na diaľku. V prípade, že ste s ňou súhlasili ako spotrebiteľ, máte právo od nej v drvivej väčšine prípadov odstúpiť do 14 dní od:

– prevzatia tovaru, ak ide o zmluvu o predaji tovaru,

– uzavretia zmluvy, ak ide o zmluvu o poskytnutí služby alebo o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. 

Zdroj: https://www.peniaze.sk/spotrebitel/9883-nevyziadane-telefonaty-a-e-maily-ako-sa-ich-zbavit-navod

Related Articles

MÁTE HIPPOKRATOVE ALEBO PÁSIKAVÉ NECHTY? PREZRADIA VAŠE CHOROBY

Toto je deväť najčastejších nemykotických (čiže ich nespôsobujú huby) nechtov. Postihujú nechtové platničky a ich bezprostredné okolie. Necht je...

ELON MUSK KONEČNE UKÁZAL SVETU, AKO FUNGUJE MOZGOVÝ IMPLANTÁT NEURALINK. CHCE NÍM ZMENIŤ SCHOPNOSTI ĽUDÍ

Prepojenie ľudského mozgu s počítačmi je jednou z najväčších výziev súčasnosti. Na takejto technológii pracuje aj vizionár Elon Musk, ktorý pred pár...

ZA TINOU TURNEROVOU SMÚTI AJ BIELY DOM

Biely dom prejavil smútok nad úmrtím poprockovej speváčky Tiny Turnerovej, ktorá zomrela v stredu vo veku 83 rokov. TASR správu prevzala z...

Stay Connected

22,315FanúšikoviaLike
2,507SledovateliaSledovať
20,800OdberateliaZdielať
- Advertisement -

Najnovšie články

MÁTE HIPPOKRATOVE ALEBO PÁSIKAVÉ NECHTY? PREZRADIA VAŠE CHOROBY

Toto je deväť najčastejších nemykotických (čiže ich nespôsobujú huby) nechtov. Postihujú nechtové platničky a ich bezprostredné okolie. Necht je...

ELON MUSK KONEČNE UKÁZAL SVETU, AKO FUNGUJE MOZGOVÝ IMPLANTÁT NEURALINK. CHCE NÍM ZMENIŤ SCHOPNOSTI ĽUDÍ

Prepojenie ľudského mozgu s počítačmi je jednou z najväčších výziev súčasnosti. Na takejto technológii pracuje aj vizionár Elon Musk, ktorý pred pár...

ZA TINOU TURNEROVOU SMÚTI AJ BIELY DOM

Biely dom prejavil smútok nad úmrtím poprockovej speváčky Tiny Turnerovej, ktorá zomrela v stredu vo veku 83 rokov. TASR správu prevzala z...

LEKÁRI SÚ VOČI CHORÝM MENEJ EMPATICKÍ AKO UMELÁ INTELIGENCIA, UKÁZAL POKUS

Umelá inteligencia sa správa k pacientom lepšie ako ľudskí lekári, ukázal menší výskum. Robot ChatGPT poskytoval nielen kvalitnejšie informácie, ale dokonca bol...

PRÍLIŠ DLHÉ TELEFONOVANIE ŠKODÍ SRDCU. VEDCI ODPORÚČAJÚ MENEJ AKO POL HODINY TÝŽDENNE

Podľa nového výskumu, ktorý vyšiel v časopise European Heart Journal – Digital Health, stačí tridsať minút hovorov mobilným telefónom týždenne, aby sa...