8.9 C
Bratislava
nedeľa, 21 apríla, 2024
spot_img

SEPARÁCIA BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KOMUNÁLNEHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

     Priamo z obydlí domácnosti je produkovaný biologický komunálny odpad kuchynský, ktorý tvorí pozostatky z ovocia, zeleniny, škrupiny z vajec (ktoré je potrebné rozdrviť), vylúhovaný čaj, kávový výluh, starý chlieb ale aj znečistený papier potravinami, ktorý nie je možné použiť na výrobu recyklovaného papiera.

     Biologický odpad obsahujúci chemické látky nie je vhodný pre ďalšie spracovanie.
Medzi takýto odpad patrí napr. znečistený papier od farby (pri maliarskych prácach). 
     Zmenšovanie veľkosti bioodpadu kuchynského v tomto prípade asi nebude veľmi časté, pretože bioodpad, ktorý vzniká v domácnostiach je už objemovo menší (obr.1).

Obr.1 Biologický odpad kuchynský

      Separácia biologického odpadu kuchynského si vyžaduje vhodné prostriedky a väčšiu zodpovednosť ako pri záhradnom bioodpade.
      Jedným z hlavných dôvodov je, že kuchynské bioodpady obsahujú vysoký obsah vody, čo spôsobuje kvasenie a hnitie.
    S toho dôvodu je nutné zabezpečiť pravidelný zvoz tohto druhu biologického komunálneho odpadu.
     Nie je vhodné miešať biologický odpad zelený zo záhrad s biologickým odpadom kuchynským, pretože pri následnom spracovaní biologického odpadu je veľmi dôležité dodržiavať surovinovú skladbu, aby sa dosiahol očakávaný efekt v podobe kvalitného kompostu.

Pri separácii kuchynského biologického odpadu používajme zberné vedrá (obr.2 a), ktoré sú upravené s možnosťou príklopu, ktorý zabráni nežiadúcim zápachom. Ďalej sú to kompostovacie vrecká (sáčky) (obr.2 b) alebo zberné tašky (obr.2 c).

Tieto prostriedky používame v domácnosti v obytných priestoroch.
Po naplnení vriec, alebo tašiek ich umiestnime do väčšej 120 l zbernej nádoby s tesným príklopom (obr.3).

     S pohľadu delenia obydlí na domovú a bytovú výstavbu je zrejmé, že v obidvoch výstavbách dochádza k produkcii kuchynského biologického odpadu.
     V domovej výstavbe, je to z pohľadu naplnenia zberných prostriedkov o niečo menší problém. Naplnené vedrá, vrecia a tašky obyvatelia vynesú na dvor a zabezpečia proti vniknutiu domácej zvery (mačky, psy …) umiestnením do väčšej zbernej nádoby (obr.3).      
     V termíne zvozu nádobu vynesú pred bránu obytného domu. V bytových výstavbách je to väčší problém pretože obyvatelia nemajú možnosť naplnené zberné nádoby niekam vynášať, preto je potrebné zabezpečovať zber častejšie.
     Záleží to na intenzite napĺňania zberných nádob, ktorú je dôležité presne učiť v prípade separácie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu kuchynského.

     Občania v domovej výstavbe, ktorí majú možnosť samostatne zhodnocovať biologický odpad produkovaný z domácností môžu si vytvoriť vlastné malé kompostovisko.
     Vyprodukovaný kompost môžu použiť na zlepšenie kvality pôdy, okolo ovocných stromov, okrasných stromčekov, kompost môžu v období rýľovania použiť ako hnojivo tým, že ho zarýľujú do pôdy. Týmito činnosťami vrátime pôde živiny, ktoré sme s nej vyčerpali pri pestovaní ovocných plodín, alebo zeleniny.

     Pre tých, ktorí sa rozhodli vytvoriť si vlastné domáce kompostovisko spomenieme základné pravidlá, ktoré je potrebné pri kompostovaní dodržiavať.

Dôležité základné pravidlá kompostovania:

  1. Správna veľkosť kompostovaného biologického odpadu od ktorého závisí dĺžka rozkladu biologického odpadu.
  2. Surovinová skladba kompostu, ktorú je potrebné dodržať, pretože má vplyv na dobu rozkladu a kvalitu kompostu. Je potrebné dodržať pomer uhlíka a dusíka v pomere
    35:1 v prospech uhlíka.
  3. Dostatočný prístup vzduchu je veľmi dôležitý, pretože pre správny priebeh kompostovania je potrebný dostatočný prísun vzduchu. Pokiaľ do kompostu dávame čím menší pred – upravený biologický odpad, tým menej vzduchových medzier sa v kompostovanej kope nachádza a tým viac je zamedzený prístup vzduchu, ktorý je potrebný pri rozklade biologického odpadu.    
Základné akostné znaky pri kompostovaní
Znak akostiHodnota
Vlhkosť40 – 65 %
Spáliteľné látky v sušinemin. 25 %
Celkový dusík v sušinemin. 0,6 %
Pomer C/Nmax. 30
pH6 – 8,5
Nerozložené prímesimax. 2%

Stručný postup pri domácom kompostovaní

     Prvým krokom pred samotným kompostovaním je vytvorenie kompostovacej klietky (kompostéra). Na výrobu môžeme použiť staré nepotrebné dosky, hranoly alebo aj drevené euro palety. V podstate je jedno akým spôsobom vytvoríte klietku s objemom približne 1m3 , hlavne je nutné ju dobre zaistiť proti rozpadnutiu (klince, drôt a pod.).     
     Medzi doskami (hranolmi) necháme medzery približne 3 – 5 cm, aby sme zabezpečili prevzdušňovanie kompostu. Kompostér musí byť vyrobený bez dna, tak, aby kompost bol umiestnený na zemi. Dôvodom je prístup pôdných mikroorganizmov, ktorí sa podieľajú na kompostovacom procese. Potom môžeme začať zbierať biologický odpad a kompostovať.

Pripomeňme si čo je a čo nie je vhodné na kompostovanie.

ÁNO: ovocné a zeleninové odpady, kávové a čajové zvyšky, novinový papier, lepenka, papier, mliečne produkty, lístie ,tráva (posekaná), konáre (posekané) prípadne vetvičky, kôra zo stromov, triesky a piliny, popol z dreva, trus z hospodárskych zvierat, škrupiny z vajec (podrvené), škrupiny z orechov.

NIE: kosti, odrezky mäsa, popol z uhlia, časopisy, tuky, chemicky ošetrené materiály, rastliny napadnuté chorobami, plasty, kovy, sklo.

     Produkovaný biologický odopad z domácností, či už zo záhrad, alebo kuchýň je potrebné pred ukladaním do kompostovacej klietky upraviť. Ide o zmenšenie bioodpadu posekaním, pokrájaním alebo polámaním. Čím menšie častice budete používať v kompostovacej kope, tým lepšie sa vám bude kompost premiešavať a urýchlite tým dobu rozkladu. Konáre zo stromov môžeme ponechať väčšie napríklad 3 – 5 cm, ktorými zabezpečíme prevzdušňovanie kompostu.
     Pri namiešavaní biologického upraveného odpadu je potrebné dbať na to, aby namiešaná zmes nebola veľmi mokrá ale ani veľmi suchá. Ukladáme ju do vyhotovenej drevenej klietky a vrstvíme zeminou o hrúbke cca 15 cm. V zemine sa nachádzajú mikroorganizmy, ktoré sa podieľajú na rozklade bioodpadu. Zabraňuje vzniku zápachu a udržiava vlhkosť kompostu.
     Pokiaľ vyprodukujete väčšie množstvo lístia zo stromov a máte priestory pre jeho neskoršie spracovanie, tak to oceníte pri produkovaní kuchynského bioodpadu. Dôvod je taký, že bioodpad kuchynský obsahuje veľa dusičnanov, to znamená, že je mokrejší ako odložené lístie a to je dobré pri spracovaní kuchynského bioodpadu, čím dosiahnete správnu surovinovú skladbu.

     Takto vytváraný kompost je potrebné raz za 4 – 5 týždňov prekopať (prevzdušniť), pretože sa vo vnútri kompoastovacej kopy nachádza najvyššia teplota (čo je príznak priebehu kompostovania) a kompost sa tým prevzdušní. Počas kompostovania môžete použiť malý test, čím zistite správnu vlhkosť kompostu. Zoberiete kompost do ruky a nesmie sa vám na ruku lepiť, ale ani rozpadávať.

     V priebehu 10 – 12 mesiacov je kompost vyzretý. Potom je vhodné ho preosiať, čím oddelíte väčšie časti ktoré sa nestihli rozložiť a použiť ich v surovinovej skladbe ďalšieho kompostu. Na kompostovanie je vhodné mať aspoň tri zásobníky. Do prvého si zbierate biologický odpad, v druhom komopostujete a v treťom premiešavate kompost.

Čo robiť, v prípade, že obec nezabezpečuje zber biologického odpadu? 

Od 1.1.2006 je zakázané skládkovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane kuchynského biologického odpadu.
Od 1.1.2010 bude povinnosťou obce separovať papier, sklo, plasty a  kovy. Preto je veľmi dôležité začať so separáciu čím skôr. V prípade, že obec nezabezpečuje zber vyseparovaného biologického odpadu z domácností, požadujte od zodpovedných pracovníkov vysvetlenie ako máte ďalej nakladať s vyseparovaným biologickým odpadom.

Požadujte informácie:

  1. čo máte robiť s vyseparovaným biologickým odpadom,
  2. kam ho máte umiestňovať,
  3. kedy, v ktoré dni,
  4. požadujte vypracovanie harmonogramu zvozu biologického odpadu.

„V PRÍPADE ZÁUJMU POMÔŽTE ZÁSTUPCOM SAMOSPRÁV A OBYVATEĽOM VAŠEJ OBCE SO ZHODNOCOVANÍM BIOLOGICKÉHO ODPADU. URČITE VÁM BUDÚ ZA TO VĎAČNÍ“


http://www.biospotrebitel.sk

Zdroj: http://www.separujodpad.sk/index.php/obcan/ako-separovat/bio-odpad/kuchynsky-odpad.html

Related Articles

Stay Connected

22,315FanúšikoviaLike
2,507SledovateliaSledovať
21,600OdberateliaZdielať
- Advertisement -spot_img

Najnovšie články