24.2 C
Bratislava
sobota, 22 júna, 2024
spot_img

TOTO SÚ PRACOVNÉ POZÍCIE NAJVIAC OHROZENÉ UMELOU INTELIGENCIOU

Ešte pred niekoľkými rokmi bola pre celú skupinu znalostných pracovníkov predstava, že by ich mohla nahradiť umelá inteligencia, nemysliteľná. Rapídny vzostup ChatGPT však viedol mnohých k tomu, aby si položili rovnakú otázku, akú si už dlhé roky kladú ľudia pracujúci vo výrobe: Nahradí moje pracovné miesto umelá inteligencia? Keďže podniky každý deň objavujú nové spôsoby využívania ChatGPT, možno takéto obavy pochopiť. Nástroje umelej inteligencie si razia cestu do každodennej rutiny zamestnancov a riešia najrôznejšie problémy, no nie je prekvapujúce, že viac ako dve tretiny zamestnancov taja pred svojimi šéfmi, že ich používajú.

Odborníci na AI a podnikatelia, ktorí vyvíjajú nástroje AI, odhalili, ktoré úlohy sa zautomatizujú ako prvé a ako sa môžete na trhu práce stať odolnými proti AI. Je nepravdepodobné, že umelá inteligencia náhle nahradí obrovské množstvo ľudskej pracovnej sily, ale myšlienka, že k takejto zmene môže dôjsť v blízkej budúcnosti, sa nikdy nezdala taká reálna ako v súčasnosti. V správe, ktorú v roku 2020 zverejnilo Svetové ekonomické fórum, sa napríklad predpokladá, že do roku 2025 nahradí umelá inteligencia 85 miliónov pracovných miest. Naproti tomu konzervatívnejší odhad spoločnosti McKinsey z roku 2021 hovorí o 45 miliónoch do roku 2030.

V súvislosti s prudkou popularitou ChatGPT sa však tieto odhady teraz zdajú primalé. Spoločnosť Goldman Sachs zverejnila svoje predpovede, podľa ktorých by umelá inteligencia mohla čoskoro nahradiť alebo tak či onak automatizovať približne 300 miliónov pracovných miest. V súčasnosti umelá inteligencia kvalifikovane plní čiastkové úlohy v rámci pracovnej náplne, no nie je ťažké si predstaviť, že jedného dňa prevezme celé pracovné pozície. Je pravdepodobné, že už v najbližšom roku uvidíme, ako sa umelá inteligencia bude používať ako nástroj na podporu niektorých povinností vykonávaných čoraz väčšou skupinou pracovníkov.

Spoločnosť OpenAI v nedávnom dokumente predpovedala, že umelá inteligencia bude čoskoro schopná pomôcť približne s 10 percentami úloh ôsmim z desiatich pracovníkov, zatiaľ čo 19 % pracovníkov bude schopných využiť umelú inteligenciu na vykonanie 50 % svojich úloh. To naznačuje, že nahrádzanie pracovných miest umelou inteligenciou bude skôr pomalý, postupný proces než náhla zmena.

Ponúkame zoznam pracovných miest, ktoré sú najviac ohrozené umelou inteligenciou. Medzi 10 najčastejšie spomínaných patria:

  • Administratívne pozície na vstupnej úrovni
  • Pracovníci na zadávanie údajov zadarmo
  • Softvéroví inžinieri a programátori
  • Referenti zákazníckych služieb
  • Advokátski koncipienti
  • Textári a copywriteri
  • Grafickí dizajnéri
  • Bankári a účtovníci
  • Obchodníci
  • Kontrolóri faktov a korektori

1. Administratívne úlohy na vstupnej úrovni

Administratívne úlohy sú asi najviac ohrozené nahradením nástrojmi umelej inteligencie, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, ako napríklad ChatGPT. Ide o úlohy, ako je písanie poznámok, korektúry, písanie súhrnov a správa tabuliek, čo sú práce, ktoré už dokáže kvalifikovane vykonávať ChatGPT.

V aplikácii Microsoft Teams Premium funkcia CoPilot zhrnie vaše videokonferenčné stretnutia do podoby poznámok a potom na základe analýzy obsahu prepisu vytvorí zoznam akčných bodov. Pred dvadsiatimi rokmi by robenie poznámok zo stretnutí patrilo k základným povinnostiam mnohých administratívnych a sekretárskych funkcií. Teraz možno túto úlohu úplne automatizovať.

2. Úradníci zadávajúci údaje

Zadávanie údajov zahŕňa množstvo úloh, ktoré sa riadia vopred definovanými súbormi pravidiel. Preto ide o pomerne ľahko automatizovateľnú úlohu vzhľadom na opakovateľnosť a logikou sa riadiacu povahu. Podľa niektorých odborníkov  sú najviac ohrozené pracovné miesta, ktoré si vyžadujú rozhodovanie na základe analýzy údajov, ako napríklad finančná analýza a lekárska diagnostika.

Vo všeobecnosti je automatizácii vystavená každá práca, ktorá zahŕňa vykonávanie súboru vopred definovaných krokov alebo dodržiavanie prísneho súboru pravidiel. Napríklad ručné zadávanie údajov do počítačového systému je časovo náročné a je to takisto úloha, ktorá je zrelá na automatizáciu.

3. Softvéroví inžinieri a programátori

Správa o tom, že OpenAI sa už teraz snaží pomocou ChatGPT urobiť základné programovanie zastaraným, určite vystrašila tých, ktorí pracujú v softvérovom priemysle. Umelá inteligencia môže automatizovať veľkú časť opakovaného testovania, ktoré v súčasnosti vykonávajú softvéroví inžinieri počas vývoja, ako aj mnohé povinnosti, ktoré sa zvyčajne prideľujú mladším softvérovým inžinierom.

Mohla by pomôcť aj pri vyhľadávaní chýb a opravovaní zraniteľností, hoci sa nezdá, že by mala dostatok zručností na to, aby nahradila inžinierov vytvárajúcich veľmi komplikovaný softvér, ktorý si vyžaduje aj ľudskú kreativitu. No OpenAI už pracuje na programe s názvom Codex, ktorý sa dá použiť prakticky na akúkoľvek programovaciu úlohu.

4. Referenti zákazníckych služieb

Spoločnosti v súčasnosti využívajú umelú inteligenciu v službách zákazníkom na vybavovanie požiadaviek. Mnohé malé podniky si nemôžu dovoliť zamestnávať ľudí na týchto pozíciách, preto sa pripájajú k väčším platformám, ako je Amazon, ktoré využívajú umelú inteligenciu v službách zákazníkom pri riešení požiadaviek. Najčastejšie otázky rieši algoritmus, ktorý poskytuje online klientom okamžité odpovede.

5. Právnickí asistenti

Portál Legal Cheek sa nedávno opýtal ChatGPT, aké pracovné miesta by mohla technológia poháňaná GPT-4 potenciálne nahradiť. Profesia advokátskeho koncipienta bola v jeho zozname na treťom mieste.

Právnickí asistenti s umelou inteligenciou sú už komerčne dostupní. Jeden z týchto programov s názvom Casetexts napríklad preskúma dokumenty a poznámky z právneho výskumu a pomôže právnikom pripraviť výpovede. Navyše dokáže aj identifikovať potenciálne riziká, ktorým môže vaša firma čeliť. Pokrýva to množstvo povinností, ktoré v súčasnosti vykonávajú právnickí asistenti.

6. Textári a tvorcovia obsahu

Každý, kto používal ChatGPT, vie, že dokáže v priebehu niekoľkých sekúnd vytvoriť kompetentné odseky užitočného a relevantného obsahu – rovnako ako spisovateľ alebo redaktor, ibaže rýchlejšie. Alternatívy ChatGPT ako Jasper a Writesonic sú už dobre etablované a za prístup k svojim prémiovým službám si účtujú predplatné.

Hoci sa veľké webové stránky začali zaoberať myšlienkou využívania umelej inteligencie na tvorbu obsahu a písanie článkov, masová tvorba obsahu pomocou umelej inteligencie ešte nešla hladko. Hoci sme ešte ďaleko od nahradenia autorov umelou inteligenciou, je to oblasť, ktorú pozorne zvažuje veľa vydavateľov.

7. Grafickí dizajnéri

Nástroje s umelou inteligenciou, ako napríklad DALL-E, už dokážu v okamihu vygenerovať obrázky, ktoré by dali zabrať aj skúseným grafikom. GPT-4, ktorý je v súčasnosti dostupný len pre zákazníkov ChatGPT Plus, umožňuje zadávanie obrázkov a aj iné konkurenčné chatboty s umelou inteligenciou, napríklad Character.ai, dokážu generovať pôsobivý obrazový obsah.

DALL-E a podobné nástroje vo svojej súčasnej iterácii nenahradia umelcov, ale niektorí ich už využívajú vo svoj prospech. No ak máme teraz ľahký prístup k technológii, ktorá dokáže vytvárať jedinečné, originálne a vysokokvalitné obrázky, čo bude schopná urobiť o rok?

8. Obchodníci

Bol by počítačový program lepší v obchodovaní ako človek? Nuž, ak vezmeme do úvahy povinnosti, ktoré musíte vykonávať v prvých rokoch práce, odpoveď je pravdepodobne „áno“. Tímy na celom svete už používajú ChatGPT a Bard na generovanie vzorcov v Exceli pre konkrétne úlohy a šetria tým cenný čas. Aplikácie ChatGPT a Bard dokážu bleskovo poslúžiť odpoveďami na požiadavky týkajúce sa vzorcov v tabuľkách, ktorých hľadanie by inak zabralo veľa času.

9. Bankári a účtovníci

Obchodovanie nie je jediná úloha vo finančnom odvetví, ktorú pravdepodobne ovplyvní revolúcia v oblasti umelej inteligencie. Podľa niektorých odborníkov úlohy v účtovníctve a finančníctve sú najviac ohrozené tým, že ich prevezme AI. Pokročilé algoritmy sa už teraz používajú na zisťovanie vzorcov vo veľkých súboroch údajov, ktoré sa potom môžu použiť na predpovedanie budúcich výsledkov a prijímanie lepších obchodných rozhodnutí.

10. Kontrolóri faktov a korektori

Momentálne ani Bard, ani ChatGPT nedokážu zakaždým správne odpovedať na každú otázku, ktorú im položíme. Ak však prejdú výrazným doladením a poskytnú zdroje ku každej odpovedi, ktorú ponúknu používateľom, mohli by fungovať ako kontrolóri faktov v reálnom čase. To, či by im ľudia boli spočiatku ochotní dôverovať, je iná otázka. No úlohy, ktoré sa točia okolo rýchleho a efektívneho získavania správnych informácií, by chatbot, ktorý dokáže dôsledne získavať presné informácie z webu a zároveň uvádzať ich zdroje, zmenil. Korektúry obrovských textov si vyžadujú podobnú úroveň pozornosti k detailom a môžu si vyžadovať hodiny práce.

No programy s umelou inteligenciou ich môžu skontrolovať na prítomnosť chýb už v priebehu niekoľkých sekúnd. To znamená, že aj tento druh úloh je náchylný na automatizáciu. ChatGPT sa už osvedčil v základných administratívnych úlohách, ako aj pri programovaní, tvorbe obsahu, generovaní vzorcov Excelu a písaní e-mailov. Verzia integrovaná do Microsoft Teams môže robiť poznámky k stretnutiam a vytvárať akčné body. Namiesto nahradenia pracovných miest by to mohlo len zjednodušiť tie existujúce? Niektorí hovoria, že namiesto odstránenia týchto úloh AI pravdepodobne výrazne zvýši produktivitu jednotlivcov. Napríklad softvéroví inžinieri môžu teraz generovať štandardný kód v priebehu niekoľkých sekúnd namiesto hodín.

Najmenej ovplyvnený umelou inteligenciou by mal byť pravdepodobne predaj, pretože ľudia menej dôverujú AI pri nákupných rozhodnutiach. Celú škálu pracovných pozícií budú ešte dlhé roky zastávať ľudia. Napríklad je ťažké si predstaviť, ako by sa v blízkej budúcnosti dali nahradiť úlohy právnikov a práce vo verejnom sektore v oblasti ošetrovateľstva a presadzovania práva. Bude trvať ešte dlho, kým umelej inteligencii zveríme úlohy, ktoré si vyžadujú zodpovednosť, a to aj v prípade, že technológia bude dostatočne pokročilá na to, aby dokázala vykonávať príslušné úlohy.

Všeobecná nedôvera k AI, ako aj ďalšie etické aspekty budú pravdepodobne brzdiť rozšírenie AI do konkrétnych odvetví. Významné osobnosti technologického priemyslu sa už teraz vyjadrujú proti jej nekontrolovanému rozvoju a tento odpor bude pravdepodobne pretrvávať. Debaty o tom, ako umelá inteligencia a pokročilá robotika ovplyvnia trh práce, sa zvyčajne zameriavajú na pracovné miesta, ktoré nahradia. Vývoj umelej inteligencie však môže vytvoriť aj úplne nové odvetvie plné pracovných miest.

V správe Svetového ekonomického fóra, spomenutej na začiatku tohto článku, sa uvádza, že hoci umelá inteligencia môže spôsobiť, že približne 85 miliónov pracovných miest zanikne, zároveň vytvorí 97 miliónov nových. A čo by mali robiť ľudia, aby sa pripravili na nástup umelej inteligencie? Potenciálni zamestnanci smerujúci na trh práce by sa mali zamerať na rozvoj zručností, ktoré dopĺňajú technológiu AI. Napríklad zručnosti v oblasti kritického myslenia, riešenia problémov, kreativity, emocionálnej inteligencie a komunikácie budú pravdepodobne čoraz cennejšie vo svete, kde prevláda AI.

Zdroj: tech.co

Zdroj: https://www.nextech.sk/a/Toto-su-pracovne-pozicie-najviac-ohrozene-umelou-inteligenciou

Related Articles

Stay Connected

22,315FanúšikoviaLike
2,507SledovateliaSledovať
21,800OdberateliaZdielať
- Advertisement -spot_img

Najnovšie články