15.9 C
Bratislava
sobota, 18 mája, 2024
spot_img

ZA PÁLENIE KONÁROV NA VLASTNEJ ZÁHRADE POKUTA AŽ NIEKOĽKO TISÍC EUR? VYDYMOVANIE SUSEDOV VÁS MÔŽE VYJSŤ PEKNE DRAHO

Pálite záhradný odpad? Konáre, suché lístie? Okrem toho, že štipľavým dymom znepríjemňujete život susedom a znečisťujete ovzdušie, dopúšťate sa aj protiprávneho konania. Už od roku 2006 platí na Slovensku zákaz spaľovania odpadu zo záhrad.

Podľa zákona o odpadoch sú konáre, suché lístie, zvyšky zeleniny, buriny a všetok prírodný materiál, ktorý vznikne pri upratovaní záhrady biologicky rozložiteľný odpad. Ten je zakázané skládkovať aj spaľovať, ak na to neexistuje súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Podľa advokáta JUDr. Petra Raka Slovensko dlhodobo zlaďuje svoju právnu úpravu v oblasti nakladania s odpadmi s právom Európskej únie. Podľa smernice ES z roku 1999 o skládkach odpadov boli členské štáty povinné vypracovať národné stratégie pre redukciu množstva biologicky odbúrateľného odpadu idúceho na skládku. Dôvodom bolo, že skládkovanie aj spaľovanie biologického odpadu má veľmi veľké a nespochybniteľne negatívne účinky na životné prostredie

Ako teda so záhradným odpadom nakladať?

Základným nástrojom nakladania s odpadom zo záhrad je u nás domáce kompostovanie. Ideálne je, ak každý majiteľ záhrady disponuje svojím kompostom. Správny záhradkár vie oceniť jeho pozitívne vplyvy na pestované plodiny, preto si ho väčšinou bez problémov založí. Nie všetci však na to majú priestor či čas, a tak by dnes už obce a mestá mali mať verejné kompostoviská. Prax je však taká, že stále ide skôr o svetlú výnimku než pravidlo.

Ak vás téma zaujíma, Ministerstvo životného prostredia SR na svojom webe uverejnilo viaceré príručky, konkrétne štatistiky a informácie, ktoré sa týkajú spôsobov likvidácie a nakladania s biologicky rozložiteľnými odpadmi aj obmedzovania ich vzniku.

Prečo je spaľovanie biologického odpadu problém?

Zdá sa vám tento zákaz nezmyslom? Veď predsa na dedinách sa dymilo bežne celú jeseň? Áno, žiaľ, pre staršie ročníky je častokrát zvyk železná košeľa bez ohľadu na čokoľvek, lebo kedysi nebolo takéto konanie protizákonné. Zbaviť sa konárov po reze stromov, opadaného lístia a suchých zvyškov zo zeleninových hriadok bolo takto najjednoduchšie. Spaľovanie či skládkovanie bioodpadu je, ale, celosvetovo významný zdroj znečisťovania prostredia. Pri spaľovaní záhradného odpadu vzniká oxid uhoľnatý, oxid dusnatý, decht a ďalšie nebezpečné látky, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie, ale aj priamo na človeka, ktorý ich pri takomto konaní vdychuje. Rovnako nezmyselné a v jesennom období, žiaľ, stále dosť časté vypaľovanie trávy poškodzuje vrchnú vrstvu pôdy, usmrcuje drobné živočíchy a navyše ohrozuje majetok a zdravie ľudí v blízkom okolí. Neraz sa stane, že suchá tráva či strnisko po skosenom obilí vzbĺkne rýchlejšie, než by ste čakali.

Pozor, hrozí pokuta

Ako upozorňuje JUDr. Peter RAK, spaľovanie biologického odpadu, hoci na vlastnom pozemku, je zakázané. Pri porušení tohto zákazu vám podľa zákona o odpadoch hrozí pokuta. Pre fyzickú osobu až do 1 500 €, pre právnickú osobu, či fyzickú osobu – podnikateľa od 4 000 až do 350 000 €. „Zároveň ide o protiprávne konanie, za ktoré môžete v závislosti od okolností niesť aj trestnoprávnu zodpovednosť,“ zdôrazňuje advokát.

Neohľaduplný sused stále niečo spaľuje: Aké sú vaše možnosti?

Ako si poradiť so susedom, ktorý rok čo rok celú jeseň vydymuje dedinu a priateľský dohovor na neho neplatí? Odpovedá advokát JUDr. Peter Rak z advokátskej kancelárie AK Peter Rak, s. r. o.

1. Podľa § 127 Občianskeho zákonníka o.i.: Vlastník veci … nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi. Je možné podať žalobu na súd. Keďže je nereálne, aby súd rozhodol v priebehu krátkeho obdobia (ešte v čase, keď sused reálne odpad spaľuje), môžete spolu so žalobou, alebo ešte pred jej podaním, podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia.

  • § 325 ods. 2 písm. d) Civilného sporového poriadku: Neodkladným opatrením možno strane uložiť najmä, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala.
  • § 328 ods. 2 Civilného sporového poriadku: O návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia rozhodne súd najneskôr do 30 dní od doručenia návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia.

2. Sused sa môže svojím konaním dopúšťať priestupku, o ktorom by rozhodovala obec. Podľa § 13 písm. g) bod 2 a 3 zákona o odpadoch: Zakazuje sa zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas …a biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas:

  • Podľa § 115 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch: Priestupku sa dopustí ten, kto koná v rozpore s § 13 písm. g), h),
  • Podľa § 115 ods. 3 písm. a) zákona o odpadoch: Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až r) prejednáva obec.

3. Teoreticky, aj keď pri bežnom dedinskom spaľovaní odpadu to nie je reálne, môže byť na suseda podané na políciu alebo prokuratúru trestné oznámenie s podozrením na spáchanie trestného činu.

  • § 300 ods. 1 trestného zákona: Kto úmyselne vydá životné prostredie do nebezpečenstva vzniku malej škody tým, že poruší všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane životného prostredia alebo o ochrane prírodných zdrojov vrátane prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd a hospodárení s nimi, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
  • § 302 ods. 1 trestného zákona: Kto, čo aj z nedbanlivosti, nakladá s odpadmi v malom rozsahu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Zdroj: https://zahrada.pravda.sk/zahrada/clanok/685244-za-palenie-konarov-na-vlastnej-zahrade-pokuta-az-niekolko-tisic-eur-vydymovanie-susedov-vas-moze-vyjst-pekne-draho/strana-2/

Related Articles

Stay Connected

22,315FanúšikoviaLike
2,507SledovateliaSledovať
21,700OdberateliaZdielať
- Advertisement -spot_img

Najnovšie články